Znajdź nas na 

Cennik

ARTDENT Beauty & Care Dentistry w Sopocie
We create perfection!

KONSULTACJE STOMATOLOGICZNE

Konsultacja estetyczna, badanie stomatologiczne pod mikroskopem

250 zł
Diagram periodontologiczny

100 zł

Zdjęcie pantomograficzne

90 zł

Zdjęcia aparatem cyfrowym

w cenie

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy
400 zł
Analiza estetyczna w odcinku przednim
plan leczenia z kosztorysem

2500 zł

Wyciski diagnostyczne

w cenie

Wax up 2 łuki

w cenie

Muck up 2 łuki

w cenie

Zdjęcia aparatem cyfrowym

w cenie

Rejestracja zwarcia, pomiar łukiem twarzowym

w cenie

Konsultacja protetyczna z planem leczenia

250 zł
Wax up w odcinku bocznym

350 zł

Wax up 1 łuk

550 zł

Zdjęcie pantomograficzne

90 zł

Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych

90 zł

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy

400 zł

Muck up w odcinku bocznym

150 zł

Muck up 1 łuk
250 zł
Rejestracja zgryzu, pomiar łukiem twarzowym

350 zł

Wyciski alginatowe diagnostyczne

150 zł

Konsultacja periodontologiczna z planem leczenia

250 zł
Diagram periodontologiczny

100 zł

Zdjęcie pantomograficzne

90 zł

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy

400 zł

Konsultacja chirurgiczna z analizą zapisu z tomografii komputerowej
wykonaniem planu leczenia z kosztorysem
300 zł
Zdjęcie pantomograficzne

90 zł

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy
400 zł
Konsultacja implantologiczna analizą zapisu z tomografii komputerowej
wykonaniem planu leczenia z kosztorysem

300 zł

Zdjęcie pantomograficzne

90 zł

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy

400 zł

Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych

90 zł

Wyciski diagnostyczne z przygotowaniem modeli ortodontycznych

400 zł

Konsultacja ortodontyczna dziecka w wieku 9 – 18 lat

diagram zębowy z przygotowaniem planu leczenia

150 zł

Zdjęcie pantomograficzne
250 zł
Zdjęcie cefalometryczne

350 zł

Wyciski diagnostyczne z przygotowaniem modeli ortodontycznych

150 zł

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy
250 zł
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych

100 zł

Konsultacja endodontyczna

z planem leczenia

90 zł

Tomografia komputerowa endo

400 zł

BADANIE STOMATOLOGICZNE JAMY USTNEJ

BADANIE STOMATOLOGICZNE JAMY USTNEJ OSÓB DOROSŁYCH

Badanie stomatologiczne pod mikroskopem

z wykonaniem diagramu zębowego i plan leczenia zachowawczego z endodoncją (dotyczy pacjentów nowych)

250 zł

Diagram periodontologiczny

100 zł

Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe

90 zł

Tomografia komputerowa zęba po leczeniu endodontycznym z powikłaniami

170 zł

Badanie stomatologiczne pod mikroskopem

połączone z wykonaniem kompleksowego planu leczenia obejmującego protetykę, implantologię, periodontologię, ortodoncję

400 zł

Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe

90 zł

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy

450 zł

Badanie kontrolne pod mikroskopem osoby dorosłej w trakcie leczenia

wykonanie diagramu zębowego

150 zł

Badanie kontrolne pod mikroskopem osoby dorosłej z zakończonym leczeniem

wykonanie diagramu zębowego

150 zł

BADANIE STOMATOLOGICZNE JAMY USTNEJ DZIECKA

Wizyta adaptacyjna dziecka (do lat 4)

100 zł

Badanie jamy ustnej dziecka do lat 9 pod mikroskopem

z wykonaniem diagramu zębowego i kontrolą zgryzu, plan leczenia zachowawczego(nie obejmuje konsultacji i planu leczenia ortodontycznego)

150 zł

Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe

90 zł

Badanie kontrolne dziecka pod mikroskopem w trakcie leczenia, wykonanie diagramu zębowego

100 zł

Badanie kontrolne dziecka pod mikroskopem z zakończonym leczeniem, wykonanie diagramu zębowego

100 zł

Kontrola po zabiegu

50 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA ZĘBY STAŁE

Wypełnienie ubytku próchnicowego materiałem kompozytowym w standardzie podstawowym (ubytek średni lub głęboki), żywotność wypełnienia do 4 – 5 lat

1 powierzchnia

200 – 250 zł

2 powierzchnie

250 – 280 zł

3 powierzchnie 

300 – 330 zł

Podkład Glass-jonomerowy 

60 zł

Podkład wodorotlenek wapnia + Glass-jonomer

80 zł

Przykrycie bezpośredniej miazgi Pro Root MTA

60 zł

Przykrycie pośredniej miazgi glass-jonomerem

60 zł

w standardzie średnim (ubytek średni lub głęboki), żywotność wypełnienia do 7 – 9 lat

1 powierzchnia

250 – 300 zł

2 powierzchnie

300 – 350 zł

3 powierzchnie

350 – 400 zł

Podkład Glass-jonomerowy 

60 zł

Podkład wodorotlenek wapnia + Glass-jonomer 

80 zł

w standardzie wysokim (ubytek średni lub głęboki), żywotność wypełnienia do 9 – 12 lat

1 powierzchnia

330 – 400 zł

2 powierzchnie

400 – 450 zł

3 powierzchnie

450 – 500 zł

Podkład Glass-jonomerowy 

60 zł

Podkład wodorotlenek wapnia + Glass-jonomer 

80 zł

Wypełnienie ubytku próchnicowego materiałem BIO (ubytek średni lub głęboki) – wypełnienia o wysokiej estetyce wykonania, indywidualnie malowane

1 powierzchnia

450 – 500 zł

2 powierzchnie

500 – 550 zł

3 powierzchnie

550 – 600 zł

Podkład Glass-jonomerowy 

60 zł

Podkład wodorotlenek wapnia + Glass-jonomer 

80 zł

Wypełnienie ubytku typu inley, onley, overley kompozytowy

850 – 1050 zł

Wypełnienie ubytku typu inley, onley, overley porcelanowy

1300 – 1800 zł

Licówka kompozytowa bezpośrednio wykonana w gabinecie

w standardzie podstawowym

250 zł

w standardzie średnim

450 zł

w standardzie wysokim

600 zł

Znoszenie nadwrażliwości szyjki zębowej nanohydroksyapatytem naświetlanym lampą (1)

200 zł

Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych nanohydroksyapatytem naświetlanym lampą (2-3)

300 zł

Znoszenie nadwrażliwości szyjki zębowej nanohydroksyapatytem naświetlanym lampą (>3)

450 zł

Zabezpieczenie zęba złamanego materiałem kompozytowym

120 zł

Naprawa ukruszonego wypełnienia

w standardzie podstawowym

120 zł

w standardzie średnim

150 zł

w standardzie wysokim

180 zł

Korekta wypełnienia na wysokości

bezpłatnie

Korekta nawisów wypełnienia (jeden ząb)

40 – 60 zł

Leczenie urazów zębów przednich stałych

Opatrunek czasowy z Glass-jonomeru

180 zł

Repozycja wybitego, zwichniętego zęba

300 zł

Unieruchomienie zęba (cena za każdy ząb objęty szyną)

200 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA DZIECI

ZĘBY MLECZNE

Profilaktyka próchnicy

Fluoryzacja stężonym fluorem, MI Pastą, Duraphatem

80 zł

Remineralizacja szkliwa Tooth Mousse

80 zł

Lakowanie bruzd pod mikroskopem

100 zł

Lakowanie poszerzone w zębach mlecznych pod mikroskopem (z wyczyszczeniem bruzd)

150 zł

Impregnacja zębiny próchniczej z użyciem azotanu srebra – lapisowanie (cena za 5 zabiegów)

650 zł

Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym (ubytek średni lub głęboki)

1 powierzchnia

100 – 150 zł

2 powierzchnie

150 – 180 zł

3 powierzchnie

180 – 200 zł

Podkład Glass-jonomerowy 

60 zł

Podkład wodorotlenek wapnia + Glass-jonomer 

80 zł

Opatrunek czasowy Fleczer

120 zł

Leczenie próchnicy powikłanej u dzieci

I wizyta – zatrucie zęba mlecznego

w znieczuleniu

150 zł

bez znieczulenia

100 zł

II wizyta – po zatruciu zęba

usunięcie miazgi z komory zęba, przykrycie kikutów miazgi pastą mumifikującą, założenie podkładu

150 zł

III wizyta – założenie wypełnienia

100 – 200 zł

Drenaż ropnia przez kanał

150 zł

Trepanacja komory zęba martwego mlecznego, usunięcie mas zgorzelinowych

200 zł

Leczenie kanałowe zęba mlecznego

1 kanał – opracowanie i wypełnienie kanału

200 zł

2 – 3 kanały – opracowanie i wypełnienie kanałów

300 – 450 zł

Korona na zębie mlecznym

450 zł

Leczenie urazów zębów przednich mlecznych

Opatrunek czasowy z Glass-jonomeru

180 zł

Repozycja wybitego, zwichniętego zęba

150 zł

Unieruchomienie zęba (cena za każdy ząb objęty szyną)

100 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego

Ząb rozchwiany III stopnia w znieczuleniu powierzchniowym

60 zł

Ząb rozchwiany III stopnia w znieczuleniu nasiękowym

80 zł

Ząb przedni w znieczuleniu nasiękowym

120 zł

Ząb przedni w znieczuleniu powierzchniowym

80 zł

Ząb boczny w znieczuleniu nasiękowym

150 zł

Ząb boczny w znieczuleniu przewodowym

180 zł

Ząb zgorzelinowy (dłutowanie korzeni)

200 zł

Nacięcie ropnia w znieczuleniu

150 zł

Sedacja wziewna(gaz rozweselający)

30 minut

100 zł

60 minut

180 zł

Maseczka do sedacji – wypożyczenie

50 zł

ZĘBY STAŁE

Lakowanie zębów stałych

Lakowanie bruzd pod mikroskopem

150 zł

Lakowanie poszerzone pod mikroskopem (z wyczyszczeniem bruzd)

200 zł

Lakowanie poszerzone pod mikroskopem (z wyczyszczeniem bruzd) materiałem BIO

250 zł

Leczenie urazów zębów przednich stałych

Opatrunek czasowy z Glass-jonomeru

180 zł

Repozycja wybitego, zwichniętego zęba

300 zł

Unieruchomienie zęba (cena za każdy ząb objęty szyną)

200 zł

Leczenie zachowawcze zębów stałych odbywa się zgodnie z cennikiem stomatologii zachowawczej dorosłych

LECZENIE KANAŁOWE - ENDODONTYCZNE

PIERWOTNE

Całkowite opracowanie ubytku próchnicowego pod koferdam

140-270 zł

Zamknięcie ubytku czasowe kompozytem

150 zł

1. Zęby jednokanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

300 zł

b) Maszynowe opracowanie kanału

200 zł

c) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

100 zł

d) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

200 zł

e) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

50 zł

2. Zęby wielokanałowe

Zęby 2 kanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

200 zł

b) Maszynowe opracowanie kanału

200 zł

c) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

200 zł

d) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

200 zł

e) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

100 zł

Zęby 3 kanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

300 zł

b) Maszynowe opracowanie kanału

300 zł

c) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

300 zł

d) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

300 zł

e) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

150 zł

Zęby 4 kanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

400 zł

b) Maszynowe opracowanie kanału

400 zł

c) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

400 zł

d) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

400 zł

e) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

200 zł

REENDO

Całkowite opracowanie ubytku próchnicowego pod koferdam

140 – 270 zł

Zamknięcie ubytku czasowe kompozytem

150 zł

Odbudowa zęba ze structur SE

150 zł

Odbudowa zęba ze structur Premium

180 zł

Rewizje kanałów

150 zł

Udrożnianie kanału w mikroskopie

400 zł

Usunięcie Ankera

150 zł

Usunięcie złamanego narzędzia z kanału

600 – 800 zł

Usunięcie wkładu cyrkonowego

600 zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego lanego

400 zł

Usunięcie wkładu z włókna szklanego

600 zł

Zdjęcie korony protetycznej

100 zł

Zdjęcie mostu

100 zł

+ ponowne zacementowanie

120 zł

1. Zęby jednokanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

300 zł

b) Usunięcie z kanału materiału wypełniającego kanał

100 zł

b) Maszynowe opracowanie kanału

200 zł

c) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

100 zł

d) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

200 zł

e) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

50 zł

2. Zęby wielokanałowe

Zęby 2 kanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

200 zł

b) Usunięcie z kanału materiału wypełniającego kanał

200 zł

c) Maszynowe opracowanie kanału

200 zł

d) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

200 zł

e) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

100 zł

f) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

100 zł

Zęby 3 kanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

300 zł

b) Usunięcie z kanału materiału wypełniającego kanał

300 zł

c) Maszynowe opracowanie kanału

300 zł

d) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

300 zł

e) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

300 zł

f) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

150 zł

Zęby 4 kanałowe

a) Ręczne opracowanie kanału

400 zł

b) Usunięcie z kanału materiału wypełniającego kanał

400 zł

c) Maszynowe opracowanie kanału

400 zł

d) Chemiczna dezynfekcja kanału przy użyciu ultradźwięków

400 zł

e) Ostateczne wypełnienie kanałów guttaperką z uszczelniaczem AH plus

400 zł

f) Czasowe wypełnienie wodorotlenkiem wapnia

200 zł

RESORPCJA WEWNĄTRZ KORZENIA

a) Chemo-mechaniczne opracowanie kanału

500 zł

b) Czasowe wypełnienie Biopulpem

100 zł

c) Dezynfekcja kanału ultradźwiękami

200 zł

d) Ostateczne wypełnienie kanału guttaperką z uszczelniaczem AH plus

100 zł

e) Usunięcie miazgi zapalnej z miejsca resorpcji

200 zł

f) Zamknięcie perforacji glass-jonomerem

150 zł

g) Zamknięcie perforacji Pro Root MTA

200 zł

LECZENIE PROTETYCZNE UZUPEŁNIENIA STAŁE

KORONY NA ZĘBACH PRZEDNICH

Korona na pojedynczym zębie

Pełnoceramiczna lub porcelanowa na cyrkonie (indywidualnie napalana)

3000 zł

Korony na zębach przednich w komplecie 2 – 6 koron

Porcelanowe na cyrkonie lub pełnoceramiczna

2000 – 2500 zł

Porcelanowe na metalu

1350 zł

Korona na implancie pojedynczego zęba przedniego

Porcelanowa na cyrkonie, na łączniku cyrkonowym indywidualnie malowana

4200 zł

Porcelanowa na cyrkonie, na łączniku tytanowym

3200 – 3800 zł

Porcelanowa na metalu, na łączniku tytanowym Standard

2500 zł

Korona na implancie zęba przedniego w komplecie 2 – 6 koron

Porcelanowa na cyrkonie

3300 – 3500 zł

KORONY NA ZĘBACH BOCZNYCH

Korona porcelanowa na cyrkonie lub pełnoceramiczna High Esthetic

1700-2000 zł

Korona porcelanowa na metalu Standard

1180 zł

Korona metalowa

850 zł

KORONY ZĘBÓW BOCZNYCH NA IMPLANTACH

Korona na implancie pojedynczego zęba bocznego

Porcelanowa na cyrkonie, na łączniku tytanowym

3000-3500 zł

Porcelanowa na metalu, na łączniku tytanowym Standard

2300 zł

LECZENIE PROTETYCZNE UZUPEŁNIENIA RUCHOME

PROTEZY SZKIELETOWE

Proteza szkieletowa górna lub dolna

2500 zł

Zasuwa metalowa

550 zł

Zasuwa cyrkonowa

700 zł

Szynoproteza

1800 zł

Proteza na teleskopach bez metalu

3500 zł

Proteza na teleskopach metalowa

3000 zł

Korona teleskopowa bez metalu

1700 zł

Korona teleskopowa metalowa

1500 zł

Proteza szkieletowa estetyczna

3500 zł

MINIPROTEZY AKRYLOWE

Mikroproteza na 1 ząb

500 zł

Mikroproteza na 2 zęby

600 zł

Mikroproteza na 3 zęby

660 zł

PROTEZY CZĘŚCIOWE AKRYLOWE

Proteza częściowa powyżej 3 zębów

1100 zł

Proteza natychmiastowa

1300 zł

PROTEZA ACRON

Proteza do 4 zębów

1600 zł

Proteza od 4 do 7 zębów

1800 zł

Proteza od 7 do 11 zębów

2000 zł

PROTEZY CAŁKOWITE

Proteza całkowita Vitaplex

2000 zł

Proteza akrylowa z zębami akrylowymi

1750 zł

Proteza akrylowa z zębami kompozytowymi

2000 zł

ORTODONCJA APARATY RUCHOME

APARATY RUCHOME LABORATORYJNE

Aparat Frankla

650 zł

Aparat Hassa

530 zł

Aparat Hyrax

530 zł

Aparat Hyrax lutowany

650 zł

Lip Bummper

450 zł

Płytka Schwarza

650 zł

Twin Block

950 zł

Utrzymywacz przestrzeni

450 zł

Zapora dla języka lutowana

450 zł

POZOSTAŁE APARATY RUCHOME

Aparaty miofunkcjonalne

450 zł

Dobór aparatu

200 zł

KOREKTORY ZGRYZU

Płytka przedsionkowa

175 zł

KONTROLA

Proteza od 7 do 11 zębów

2000 zł

PROTEZY CAŁKOWITE

Kontrola przy aparacie wyjmowanym

100 zł

Kontrola przy aparacie miofunkcjonalnym

100 zł

ORTODONCJA APARATY STAŁE

APARATY STAŁE METALOWE

Aparat stały metalowy Avex, Mini Master Series

2100 zł

Aparat stały samoligaturujący metalowy RS Medica, Bioquick

3000 zł

Aparat stały samoligaturujący metalowy Cariera

3200 zł

Aparat stały samoligaturujący metalowy Damon Q

3500 zł

APARATY STAŁE ESTETYCZNE

Aparat stały szafirowy Radiance 1 łuk

2900 zł

Aparat stały samoligaturujący estetyczny Krystal SL, Empower Cleark

3700 zł

Aparat stały samoligaturujący estetyczny H4 GO, Ascend SL

3700 zł

Aparat stały samoligaturujący estetyczny Damon Clear

4500 zł

IMPLANTY ORTODONTYCZNE

Implant ortodontyczny

460 zł

Kolce ortodontyczne

Zęby 12-22

300 zł

Zęby 13-23

350 zł

Zęby 32-42

300 zł

Zęby 33-43

350 zł

Przyklejenie odklejonego kolca

80 zł

Usunięcie implantu ortodontycznego

80 zł

KONTROLA

Kontrola przy aparacie stałym metalowym (cena za 2 łuki)

240 zł

Kontrola przy aparacie stałym estetycznym (cena za 2 łuki)

340 zł

Dodatkowe elementy (kliny rotacyjne, ligatura druciana, wyciągi itp.)

15 – 80 zł

Przyklejenie odklejonego zamka na wizycie kontrolnej

40 zł

Przyklejenie odklejonego zamka na osobnej wizycie z wymianą ligatury

160 zł

Przyklejenie nowego zamka lub pierścienia

cena zależy od typu aparatu

Podniesienie zwarcia na zębie materiałem kompozytowym (cena za 1 ząb)

50 zł

Przeklejenie zamków (cena za 1 zamek)

40 zł

Stripping

50 zł

ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO

Dwa tygodnie przed zdjęciem aparatu

Higiena jamy ustnej

190 – 290 zł

Zdjęcie pantomograficzne

90 zł

Zdjęcie cefalometryczne

90 zł

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych

90 zł

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy

400 zł

Wyciski pod retainer laboratoryjny oraz zamówienie retainera

550 zł

Zdjęcie aparatu

Zdjęcie aparatu stałego oraz wyczyszczenie zębów z kleju ortodontycznego pod mikroskopem (scalling 1/3 łuku)

150 zł

Usunięcie osadu oraz płytki nazębnej z okolicy zębów 43 – 33 lub 13 – 23 przed naklejeniem retencji stałej

80 zł

Fluoryzacja pianką

40 zł

Fluoryzacja stężonym fluorem

80 zł

Remineralizacja szkliwa płynnym szkliwem

150 zł

Wyciski alginatowe i wykonanie modeli ortodontycznych po leczeniu

150 zł

Płytka retencyjna górna twarda

450 zł

Pudełko na płytkę retencyjną

10 zł

ORTODONCJA SYSTEMY NAKŁADKOWE

Pobranie wycisków i wykonanie CLIN CHCECK – plan leczenia ortodontycznego

(opłata jednorazowa)

2500 zł

INVISALIGN COMPREHENSIVE

14000 zł

INVISALIGN FIRST COMPREHENSIVE – I FAZA (dwa łuki)

10800 zł

INVISALIGN COMPREHENSIVE – II FAZA (dwa łuki)

15800 zł

INVISALIGN TEENE

14000 zł

INVISALIGN EXPRESS 7+7 (7 nakładek)

jeden łuk

3000 zł

dwa łuki

3200 zł

I zestaw 7 dodatkowych nakładek

gratis

II zestaw 7 dodatkowych nakładek

1214 zł

INVISALIGN LITE 14+14 (14 nakładek)

Dwa tygodnie przed zdjęciem aparatu

jeden łuk

7750 zł

dwa łuki

9000 zł

I zestaw 14 dodatkowych szyn

gratis

II zestaw 14 dodatkowych szyn

1214 zł

VIVERA RETENTION

jeden łuk

1890 zł

dwa łuki

2654 zł

SZYNA INVISALIGN ZAPASOWA

300 zł

KONTROLA PRZY INVISALIGN

gratis

NAKLEJENIE ATTACHMENTÓW

200 zł

ZDJĘCIE ATTACHMENTÓW

150 zł

LECZENIE CHIRURGICZNE

EKSTRAKCJA ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH

200 – 1000 zł

EKSTRAKCJA ZĘBÓW WIELOKORZENIOWYCH

250 – 800 zł

EKSTRAKCJA „ZĘBÓW MĄDROŚCI”

350 – 1500 zł

LECZENIE POWIKŁAŃ PO EKSTRAKCJI

Opatrunek chirurgiczny do suchego zębodołu

100 zł

Opatrunek chirurgiczny do zakażonego zębodołu

100 zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

400 – 800 zł

Zaopatrzenie krwawienia z zębodołu metodą chirurgiczną

170 zł

EKSTRAKCJA ZĘBÓW I KORZENI Z AUGMENTACJĄ ZĘBODOŁU

Atraumatyczne usunięcie zęba/korzeni z zachowaniem blaszki kostnej pod implantację (ekstrakcja prosta)

600 zł

Atraumatyczne usunięcie zęba/korzeni z zachowaniem blaszki kostnej pod implantację (ekstrakcja skomplikowana)

750 zł

Ekstrakcja zęba z augmentacją zębodołu biomateriałem kościotwórczym z zaopatrzeniem tkanek membraną kolagenową

3000 – 5500 zł

ZABIEGI CHIRURGICZNE NA ZĘBACH WŁASNYCH

Ekstrakcja złamanego fragmentu zęba w znieczuleniu nasiękowym, zaopatrzenie zęba materiałem kompozytowym

200 zł

Hemisekcja zęba

800 zł

Hemisekcja zęba z zaopatrzeniem części zębodołu biomateriałem syntetycznym i kolagenem

1500 zł

Hemisekcja zęba z zaopatrzeniem części zębodołu biomateriałem

1700 – 2500 zł

Nacięcie ropnia podśluzówkowego

150 zł

Radectomia zęba

800 zł

Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego z użyciem biomateriału

2500 – 3850 zł

Dopełnienie wsteczne

150 zł

ZABIEGI CHIRURGICZNE W ORTODONCJI

Kartykotomia całego łuku

4500 zł

Kortykotomia w odcinku przednim

1800 zł

Kortykotomia w odcinku bocznym

1500 zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego z przyklejeniem zamka

Odsłonięcie zęba zatrzymanego

800 zł

Przyklejenie zamka

135 zł

ZABIEGI NA WĘDZIDEŁKACH

Plastyka wędzidełka wargi górnej lub dolnej

450 zł

Podcięcie wędzidełka języka

150 zł

Podcięcie wędzidełka wargi górnej lub dolnej

150 zł

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

A-PRF 1 ampułka

250 zł

iPRF 1 ampułka

250 zł

LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

IMPLANTACJA, AUGMENTACJA, PODNOSZENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ

LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

Wszczepienie implantu Global D In – Kone

3300 zł

Wszczepienie implantu Osstem

3500 zł

Szablon implantologiczny śródzabiegowy

600 – 5200 zł

Odsłonięcie implantu

z założeniem śruby gojącej

500 zł

z założeniem śruby gojącej z uformowaniem brodawki dziąsłowej

800 zł

z założeniem śruby gojącej i przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia

2500 zł

Usunięcie istniejącego implantu

1500 zł

PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ

Metodą zamkniętą nad implantem

2500 zł

Metodą otwartą z użyciem kości ludzkiej

3500-6500 zł

MAŁE ZABIEGI AUGMENTACYJNE W OKOLICY JEDNEGO ZĘBA – DO 0,25 g BIOMATERIAŁU

Augmentacja wyrostka zębodołowego na szerokość z użyciem biomateriałów i membrany kolagenowej

2300-3500 zł

DUŻE ZABIEGI AUGMENTACYJNE W OKOLICY JEDNEGO ZĘBA – DO 0,5-1 g BIOMATERIAŁU

Augmentacja wyrostka zębodołowego na szerokość z użyciem biomateriałów 0,5-1 g i membrany kolagenowej

2500-6500 zł

AUGMENTACJA DZIĄSŁA

Augmentacja dziąsła przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia

2500 zł

Augmentacja dziąsła przy użyciu Mucograftu lub Fibro-Guide

2800 zł

AUGMENTACJA Z WYKORZYSTANIEM PRZESZCZEPU KOŚCI WŁASNEJ

7000 – 9000 zł

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

A-PRF 1 ampułka

250 zł

i PRF 1 ampułka

250 zł

WYBIELANIE

Lampą Prevdent – wskazane dla zębów wrażliwych

(usunięcie przebarwień, efekt jaśniejszych zębów nawet o kilka odcieni, wzmocnione i odbudowane szkliwo dzięki zastosowaniu nanohydroksyapatytów)

1650 zł

Wybielanie laserem PIOON- wskazane dla zębów mało wrażliwych

(usunięcie przebarwień, efekt jaśniejszych zębów nawet o kilka odcieni)

999 zł

ICON –usuwanie białych plam na zębach

(infiltracja zębiny przy użyciu płynnej żywicy, leczenie próchnicy początkowej, usuwanie przebarwień – białych i brązowych plam na zębach bez naruszenia struktury szkliwa)

Mała plama

250 zł

Duża plama

300 zł

Wybielanie domowe – nakładkowe:

Oferta dostosowana do potrzeb Pacjenta zawiera komplet nakładek wybielających oraz żele do stosowania od 4 do 12 dni

Koszt wykonania nakładek wybielających

wyciski i modele

150 zł

nakładki na dwa łuki

200 zł

HIGIENA JAMY USTNEJ

Wszystkie zabiegi higienizacyjne wykonywane są w mikroskopie i dotyczą pacjentów ze zdrowym przyzębiem.

(oczyszczenie zębów z kamienia, złogów nazębnych, usunięcie osadu po kawie, herbacie, papierosach itp. Zabezpieczenie zębów przed nadwrażliwością pozabiegową, remineralizacja szkliwa fluorem lub preparatami wysokozmineralizowanymi, działanie przeciwpróchnicze)

Pakiet Full

scalling naddziąsłowy 2 łuki, piaskowanie 2 łuki, polerowanie, fluoryzacja pianką Floam

390 zł

Pakiet Basic

scalling naddziąsłowy 2 łuki, polerowanie, fluoryzacja pianką Floam

340 zł

Pakiet Standard

piaskowanie 2 łuki, polerowanie, fluoryzacja pianką Floam

280 zł

LECZENIE PERIODONTOLOGICZNE

ZABIEGI POKRYCIA RECESJI DZIĄSEŁ

Pokrycie recesji dziąseł przeszczepem łącznotkankowym w odcinku jednego zęba

1800 zł

Pokrycie recesji dziąseł w odcinku 2-3 zębów

2500 zł

Pokrycie recesji dziąseł w odcinku 3-6 zębów

4500 zł

REGENERACJA BRODAWEK DZIĄSŁOWYCH

Regeneracja brodawek dziąsłowych przy użyciu kolagenu Line Rase w odcinku 16-26

1100 zł

Regeneracja brodawki dziąsłowej przy użyciu kolagenu Line Rase (cena za 1 zabieg)

150 zł

ZABIEGI PREPROTETYCZNE NA TKANKACH MIĘKKICH

Pogłębienie przedsionka jamy ustnej z przeszczepem z podniebienia (cena za 1 przeszczep)

1600 zł

Augmentacja dziąsła z wykorzystaniem Mucograftu

2800 zł

Augmentacja dziąsła z wykorzystaniem Fibro-Guide

2800 zł

Augmentacja dziąsła z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowego z podniebienia

2500 zł

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej – ząb przedni lub przedtrzonowy

600 zł

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej – ząb trzonowy

800 zł

Gingivectomia w odcinku 16-26

1500 zł

Gingivectomia w odcinku jednego zęba

250 zł

Gingivoosteoplastyka w odcinku jednego zęba

650 zł

Gingivoosteoplastyka w odcinku 6 zębów przednich (13-23)

3500 zł

Gingivoosteoplastyka w odcinku 16-26

6500 zł

Gingivoplastyka w odcinku 16-26

2500 zł

Pogrubienie strefy dziąsła zbitego w obrębie implantu z użyciem Mucograftu

2800 zł

Pogrubienie strefy dziąsła zbitego w obrębie implantu z użyciem Fibro-Guide

2800 zł

LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA

A-PRF 1 ampułka

250 zł

iPRF 1 ampułka

3500 zł

Irygacja kieszonek dziąsłowych lekiem (cena za 1 łuk)

100 zł

Zszynowanie zębów (cena za 1 ząb)

100 zł

Debridgement 1 łuku

1600 zł

Debridgement 2 łuków

3200 zł

Kiretaż otwarty jednego zęba

650 zł

Regeneracyjna terapia kieszonki dziąsłowej

1800 zł + biomateriały

Regeneracyjna terapia kieszonek dziąsłowych

2400 zł + biomateriały

Fizjoterapia dysfunkcji narządu ruchu żucia - zabiegi

ZABIEGI

Badanie narządu ruchu żucia

200 zł (45min)

Fizjoterapia narządu ruchu żucia

180 zł (45min)

Fizjoterapia odcinka szyjnego kręgosłupa-test szer

180 zł (45min)

Repozycja zwichniętego krążka stawowego

250 zł

Szyna sylikonowa tymczasowa reponująca, Szyna sylikonowa tymczasowa reponująca

150 zł

ARTDENT

Beauty & Care Dentistry
Władysława Jagiełły 4/2
81-757 Sopot

pn., wt.: 08:00-16:00

śr., pt: 12:00-20:00

czw.: 08:00-20:00

530 809 887 , 515 154 245
wizyta@artdent-sopot.pl

Tel. ➡️